Forsiden

Hvad er life coaching?

I de senere år har coaching-tankegangen bredt sig til mange andre livsområder end sport og erhvervsliv. Ordet coaching bliver i dag brugt som en betegnelse for at udvikle menneskelige potentialer på mange flere fronter. OG her er det, at begrebet "life coaching" kommer ind.

Læs mere af "Hvad er life coaching?" »

Hvad er coaching generelt betragtet?

Coaching-begrebet vinder stærkt frem i næsten alle tænkelige sammenhænge i disse år. Som branche er der nogle som mener, at det er verdens hurtigst voksende.
Men hvad er coaching egentlig?

Læs mere af "Hvad er coaching generelt betragtet?" »

Tjek dine mål

Du kan sagtens coache dig selv i at blive bedre til at opstille konkrete mål og til at nå dem.
Her er en enkel tjekliste, som du kan bruge til at coache dig selv.

Læs mere af "Tjek dine mål" »

Hvorfor ikke hvorfor-spørgsmål i Coaching?

Coaching går primært ud på at stille gode spørgsmål og give en konstruktiv feedback, som hjælper mennesker med at få det bedste frem i sig selv og få udfoldet deres uudnyttede potentialer.

I nogle situationer er hvorfor-spørgsmål ikke særlig hensigtsmæssige til det. - Hvorfor mon ikke?

Hvorfor ikke hvorfor-spørgsmål i coaching?

I nogle situationer er vi nødt til at korrigere decideret destruktiv eller fejlagtig adfærd i en coaching session.

Kunsten er her at kunne ændre en fejltagelse eller et vildspor på en måde, som både vedligeholder en god relation mellem coach og klient, og som samtidigt sætter klienten tilbage på sporet med selvtilliden intakt og med ny forståelse.

Hvorfor-spørgsmål vil ofte blive fortolket som kritiske eller bebrejdende og vil derfor appellere til selvforsvar og rationalisering. Det gælder både i arbejdssituationer mellem en leder og en medarbejder, og i coaching.

Eller også fremkalder de en analyse eller vurdering, som ikke nødvendigvis er befordrende i coaching processen.

Eksempler:

Hvorfor har du ikke lukket computeren ordentligt ned?

Hvorfor planlægger du ikke din tid, så du kan nå det, du skal?

Hvorfor har du ikke ringet til kunden endnu?


Endnu værre bliver det, hvis hvorfor-spørgsmålene går på indre processer som tanker og følelser eller sansninger.

Eksempler:

Hvorfor har du ikke tænkt på at rydde op på lageret?

Hvorfor føler du dig frustreret over dine nye arbejdsopgaver?

Hvorfor har du ikke lagt mærke til, at dit medlemskab skulle fornys?


Opgave
Fra kritik til Coaching

Omformuler nu de ovenstående hvorfor-spørgsmål til coachende feedback eller spørgsmål.

Det kan være en hjælp at stille dig selv nogle coachende spørgsmål først.
F.eks.:

Hvad er formålet med din coaching? Hvad skulle den gerne føre til?

Hvordan får jeg bedst muligt min coaching klient eller medarbejder til at modtage coachingen konstruktivt og til derefter at forøge sin bevidsthed og tage ansvar?

Overvej om det vil være en fordel, at din feedback og dine spørgsmål starter bredt og generelt, for efterhånden at blive mere og mere detaljerede og konkrete, eller om det vil være en fordel at være meget konkret fra starten.

Du kan læse meget mere om at stille coachende spørgsmål på en konstruktiv og virkningsfuld måde i Ole Vadum Dahls bog Coaching og kunsten at leve, Borgen 2006

Gå tilbage til forsiden af CoachingKanalen ved at klikke her.

Coaching og personlig feedback

Meget coaching er desværre præget af at være teknisk og baseret på forud tilrettelagte spørgeskemaer og trinvise procedurer. Dermed går klienten ofte glip af den meget mere dybtgående udvikling, som en mere personlig feedback fra coachens side kan sætte gang i.

Derfor har vi allerede fra første år af den 2-årige coachuddannelse en særlig fokus på at træne de kommende coaches til at kunne bruge personlig feedback som et kraftfuldt coaching-værktøj.

Personlig feedback i coaching har mange fordele frem for tekniske instruktioner og upersonlige tilbagemeldinger:

 • 1. Det er svært at afvise en personlig tilbagemelding, mens en upersonlig instruktion eller feedback er meget lettere at glide af på.
 • 2. Personlig feedback tvinger den coachede til at være nærværende og forholde sig personligt til coachen, hvor den upersonlige feedback er meget lettere at teoretisere og intellektualisere over.
 • 3. Personlige relationer og aftaler er mere forpligtigende, end hvis coachen kommer med upersonlige spørgsmål eller generel feedback.
 • 4. Personlig feedback henvender sig i højere grad til højre hjernehalvdel og lejrer sig derfor bedre i langtidshukommelsen.
 • 5. Personlig feedback stimulerer som regel begge hjernehalvdele og gør det derfor lettere at omsætte viden og gode intentioner til praktisk handling og forandring.

Eksempler på personlig feedback i coaching:

 • "Må jeg give dig noget feedback?"
 • "Vil du høre, hvordan jeg oplever at arbejde sammen med dig lige nu?"
 • "Kunne du tænke dig at høre, hvordan jeg tror, at jeg ville opleve det, hvis jeg var din kollega?"
 • "Vil du vide, hvad der sker inde i mig, hvis jeg prøver at sætte mig i din chefs sted, når du siger sådan til ham?"
 • "Når du afbryder mig, inden jeg får sagt hvad jeg gerne vil sige, så er jeg tilbøjelig til at tolke det som manglende interesse fra din side. Er det sådan, at jeg skal forstå det?"
 • "Vil du vide, hvordan jeg ville reagere, hvis det var mig der oplevede, at du ikke gik direkte til mig med din kritik af mig?"

Husk at anvende selvansvarlig "stabil" kommunikation i din coaching, dvs.

 • S: Sansning:

  "Jeg opfatter det jeg ser, hører.., som, og derfor føler jeg...".

 • T: Tolkning:

  "Jeg tolker det du siger, gør som..., - er det rigtigt, eller har jeg misforstået noget"?

 • A: Associationer:

  "Når du siger sådan, så forstår jeg det som.., og så reagerer jeg med at..."

 • B: Behov:

  Jeg har brug for, at en aftale er en aftale, og at jeg kan regne med den.

 • L: Løsning:

  Vil du være med til, at både du og jeg overholder vores aftaler fremefter?

Denne mere dybtgående måde at forholde sig til kommunikation og feedback i coaching på, er bare en ud af mange grunde til at den 2-årige coachuddannelse på ID Academy er så populær.

Læs mere om ID Coaching her eller gå til forsiden af ID Academy's webside for den 2-årige lifecoach uddannelse ved at klikke her.

Du kan finde ud af meget mere om begrebet "Stabil kommunikation" i Ole Vadum Dahls sidste to bøger:

Coaching og kunsten at leve, Borgen 2006 (kapitel 4 og 9) og

At vokse sammen, udvikling og selvudvikling i parforholdet, Borgen 2006 (kapitel 2 og 3)

Gå tilbage til forsiden af coaching kanalen ved at klikke her.

Om at være privat eller personlig i coaching

af Ole Vadum Dahl

Når vi praktiserer coaching, er det vigtigt både at have etikken i orden og samtidigt at kunne have et personligt og professionelt forhold til vores coaching klienter.

Derfor er det vigtigt at kunne skelne mellem, hvad der er privat og klienten uvedkommende på den ene side, og hvad der er en personlig og ligeværdig kontakt på den anden.

Coaching er karakteriseret ved, at coachen indgår ligeværdigt og personligt i coaching-processen.

Men en etisk coach sammenblander ikke sine personlige interesser og private forhold med sit virke som professionel coach.

Læs mere af "Om at være privat eller personlig i coaching" »

Hvad er forskellen på coaching og psykoterapi?

Jeg bliver ofte spurgt, hvad forskellen er mellem coaching og psykoterapi. Især når vi taler om life coaching og terapi, kan det være svært at skelne, hvor grænsen går.

I og med at jeg både er uddannelsesleder for en 2-årig coach uddannelse og en 4-årig psykoterapeut uddannelse, har jeg så at sige hele tiden spørgsmålet inde på livet.

Mange mennesker er forvirrede omkring, hvad der er hvad, og hvor grænsen mellem det ene og det andet går.
Men der er faktisk nogle relativt klare kriterier for, hvornår der er tale om coaching, og hvornår det der praktiseres, er psykoterapi.

Læs mere af "Hvad er forskellen på coaching og psykoterapi?" »

Hvad er ID LifeCoaching?

ID Life Coaching er en unik retning indenfor life coaching, hvor man har en speciel fokus på, hvilken betydning, vores selvfølelse og dybere oplevelse af identitet har for både vores livskvalitet generelt og for vores personlige og spirituelle udvikling i særdeleshed.

Læs mere af "Hvad er ID LifeCoaching?" »

Coaching og kunsten at leve

Så er den her endelig!

Den 14. november 2006 udkom Ole Vadum Dahls femte bog, som har titlen "Coaching og kunsten at leve".

Bogens 280 sider er en sand guldbrube af inspirerende viden for alle, der interesserer sig for coaching og personlig udvikling, og skrevet i den ånd af både seriøsitet og humor, som er så karakteristisk for Ole Vadum Dahls forfatterskab.

Borgens forlag udsolgte hele første oplag på 4 uger, så ingen tvivl om,
at Ole har begået endnu en bestseller.

Bogen kan købes i stort set alle bogbutikker.

Fra tvivl til indre vejledning

Her er en meget kraftfuld øvelse, som kan hjælpe med at finde svarene inde i os selv.

Når vi ryger ud i en personlig krise eller er forvirrede omkring, hvad vi skal vælge i vore liv, er det fristende at ty til alle mulige ydre kilder for at finde svar. Men kriserne kan også ofte bruges til at udvikle vores egen indre visdom.
Denne øvelse er en af mange måder, du kan begynde at udvikle den indre vejledning på.

Læs mere af "Fra tvivl til indre vejledning" »

Hvordan du kan styrke kreativiteten i dit liv

Ved at bruge de kreativitetsfaser, som disney anvendte, når han skabte sine figurer, film og andre visionære nyskabelser, kan vi både styrke vores kunstneriske kreativitet, vores lederevner og talentet som "livskunstner" generelt.

Læs mere af "Hvordan du kan styrke kreativiteten i dit liv" »

ID Lifecoach uddannelsen

Professionel coach uddannelse med hjerte og sjæl

Du har nu mulighed for at deltage i en professionel Coach uddannelse hos Ole Vadum Dahl, en af Danmarks mest respekterede og trendsættende eksperter indenfor coaching, kommunikation og personlig udvikling.

I foreløbigt snart 20 år har Ole Vadum Dahl gennem sine mange bestseller-bøger og sine utallige kursus- og uddannelsesforløb demonstreret en sjælden evne til at formidle selv avancerede psykologiske emner og metoder på en let forståelig måde. Mange af Hans elever hører i dag til blandt landets mest succesfulde coaches, psykoterapeuter og undervisere indenfor personlig udvikling.

Sammen med et håndplukket team af kapaciteter indenfor forskellige aspekter af coaching og kommunikation, har Ole tilrettelagt en unik coach uddannelse, som giver dig chancen for at lære coaching-håndværket fra de bedste indenfor området.

Læs mere af "ID Lifecoach uddannelsen" »