« Hvordan du kan styrke kreativiteten i dit liv | Forsiden | Coaching og kunsten at leve »

Fra tvivl til indre vejledning

Her er en meget kraftfuld øvelse, som kan hjælpe med at finde svarene inde i os selv.

Når vi ryger ud i en personlig krise eller er forvirrede omkring, hvad vi skal vælge i vore liv, er det fristende at ty til alle mulige ydre kilder for at finde svar. Men kriserne kan også ofte bruges til at udvikle vores egen indre visdom.
Denne øvelse er en af mange måder, du kan begynde at udvikle den indre vejledning på.

Fra tvivler til indre visdomDen indre visdom, en hjælp ud af kriserne.

Under de personlige kriser i vore liv er mange af os tilbøjelige til at læne os op ad andre menneskers meninger, råd og vejledning. Når tvivlen, forvirringen, desperationen eller andre svære følelser banker på, er vi ofte ekstra modtagelige overfor hjælp og gode råd fra en eller flere ydre kilder. Det er både menneskeligt og naturligt, og derfor har vi i vores kultur et rigt udvalg af psykologer, psykoterapeuter, præster, clairvoyante og andre, der har forskellige bud på, hvordan vi løser kriserne og kommer ud af det personlige kaos. Og hvis vi finder en rigtig kvalificeret hjælper, bliver vi hjulpet til selv at finde svarene på vore følelsesmæssige smerter inde i os selv. De bedste svar på vore problemer finder vi nemlig indeni.

Det kan selvsagt være både nødvendigt og til tider en rigtig god ide at få terapeutisk hjælp eller anden vejledning, når vi selv kører fast, men jeg har erfaret, at vi i mange situationer netop kan bruge krisetidspunkter til at finde de bedste løsninger og de mest brugbare ressourcer i vort eget indre.
en alternativ måde at forholde sig til krise-tidspunkter på er, altså at søge indre vejledning. I den følgende proces vil jeg vise, hvordan vi kan få kontakt med vores egen latente indre visdom, ved at bruge vore personlige mentorer som et godt spejl for visdommen inde i os.

Hvad er en mentor?

En mentor kan være et menneske, vi ser op til, føler os accepterede af eller elskede af. Eller en mentor kan være et bestemt fænomen, som får noget til at resonere inde i os, det kan være et dyr, et naturfænomen, et sted, som f.eks. havet, skoven mv. Eller det kan være en religiøs skikkelse. Mennesker har gennem alle tider anvendt mentorer som en hjælp og en støtte i forskellige livssituationer. Specielt når vi er i krise og ikke har mulighed for at få kontakt med støtte eller vejledning fra ydre kilder, er det nærliggende at finde en mentor, som kan få noget til at resonere i vort indre. Mennesker i dyb krise, som f.eks. krigsfanger har ofte brugt indre mentorer til at tale med eller som støtte i de svære situationer.

Jeg er overbevist om, at vi som mennesker indeholder alle de ressourcer, vi har brug for. Indsigten og visdommen eksisterer allerede latent inde i os. Det er "bare" et spørgsmål om at frigøre de vise og indsigtsfulde sider af os. Og det er netop hvad vi kan bruge mentorerne til. En mentor fungerer som et spejl, vi kan få øje på os selv igennem, eller vi kunne sige, at en mentor er ligesom en stemmegaffel, der får nogle strenge til at svinge inde i os. Strengene eksisterer allerede i vort ubevidste sind. De skal blot slås an.


RESONANS PROCESSEN.

1. Find en tvivl i dit liv, som du gerne vil bearbejde.

Tænk på en situation, hvor du er i tvivl om noget i dit liv.
Det kunne f.eks. være en situation, hvor du er i vildrede med, hvilken beslutning du skal tage omkring noget vigtigt, hvor du vakler i din tro i forhold til et eller andet, eller hvor du er i tvivl om, hvad formålet med dit liv er.

Genoplev et typisk eksempel på en sådan oplevelse
Vælg et sted på gulvet, som skal repræsentere denne tvivls-situation, og træd ind på dette sted, samtidig med, at du lever dig ind i tvivlen.


2. Få afstand til situationen og vælg 4 mentorer.

Træd nu igen væk fra tvivls-stedet og vælg et sted på gulvet, som er en neutral observatørposition.

Mens du står her på observationsposten, finder du nu 4 mentorer, som på hver deres måde er forbilleder for dig, er forbundet med stærke positive kvaliteter, eller som eventuelt har været en hjælp for dig i dit liv.
Vælg 4 mentorer, der har gjort et positivt indtryk på dig, og som eventuelt har været med til at forme eller påvirke dit liv på en positiv måde ved at få noget til at vække genklang i dig.
Du kan sikkert huske nogen eller noget, der i tidens løb har bragt dig i kontakt med nogle indre kvaliteter, som du måske ellers ikke var kommet i kontakt med.

Vælg nu følgende 4 typer mentorer:

a. en mentor, der bringer dig i kontakt med en følelse af virkelig at være autentisk dig selv.
b. en mentor, der repræsenterer uforbeholden, betingelsesløs kærlighed og medfølelse.
c. En mentor der står for styrke, mod og positiv vilje.
d. En mentor der repræsenterer indsigt og klarhed.

Husk at mentorer kan være alt lige fra religiøse skikkelser og åndelige vejledere til natursteder, totemdyr, forbilledlige venner, forældre, børn, historiske skikkelser etc.
Det kan være mennesker eller fænomener, som du måske aldrig personlig har mødt, men som alligevel fik noget til at resonere hos dig.
Det kan endda være dig selv, sådan som du tror du vil blive i fremtiden.,.)


3. Se dig selv omgivet af de 4 mentorer.

Mens du stadig står på observations-stedet på gulvet, forestiller du dig nu, at de 4 mentorer befinder sig omkring dig. Du forestiller dig med andre ord, at du kan se dig selv stå derovre i tvivlstidspunktet og være omgivet af de 4 mentorer.
Læg mærke til hvor de 4 mentorer står i forhold til dig selv derovre. Hvem står foran dig, hvem står bagved, og hvem står eventuelt ved din side?4. Sæt dig i dine mentorers sted og send nogle budskaber til dig selv.

Træd nu skiftevis ind på de steder på gulvet, hvor du forestiller dig, at de 4 mentorer står, og lev dig på skift ind i, hvordan det må føles, at være de 4 mentorer. Identificer dig bevidst med hver af dem, og leg med forestillingen om, hvordan de ville opfatte den tvivlssituation, som du ser dig selv befinde dig i. Med andre ord, hvordan ser din personlige krise ud fra deres perspektiv?

Hver gang du forestiller dig at være en af dine mentorer, sender du et budskab til dig selv om situationen.
Budskabet behøver ikke at være verbalt. Det kan sendes gennem den kanal, der er mest passende for de forskellige mentorer. Det kan f.eks. være i form af et symbol, en energi etc.


5. Få igen afstand til tvivls-situationen og find det dybere budskab bag mentorernes kommunikation.

Gå igen over og stil dig på den neutrale "observatørpost", og find frem til, hvad det dybere budskab eller forudsætningen bag hver af mentorernes budskab er.


6. Find det fælles budskab, der går igen i budskaberne fra alle 4 mentorer.

Hvis du reflekterer over det, vil der højst sandsynligt være noget fælles i de svar eller kvaliteter, som du modtager fra mentorerne.
Hvad er det, de hver især siger på hver deres måde?


7. Oplev dig selv være omgivet af dine mentorer og deres budskaber til dig.

Stå i en position lige bagved den del af dig, der oplever tvivlen. Oplev hvordan dine mentorer omringer dig og kommunikerer deres individuelle budskaber og derefter
Det fælles budskab med en fælles stemme.

Visualiser og føl hvordan budskabet kommer ind gennem dine ører og flyder gennem din krop som lys.


8. Mens du hører, ser og føler dine mentorer, og deres fælles budskab, så tænk dig ind i problem-oplevelsen. Bemærk hvorledes din opfattelse af situationen ændrer sig.


9. Tag den nye indsigt med ind i fremtiden.

Tænk dig nu ind i mindst tre situationer i fremtiden, hvor du måske ville være kommet til at opleve tvivlen, og bemærk hvordan det føles anderledes at tænke på disse situationer.
Forestil dig at du intenst oplever det fælles budskab fra dine 4 mentorer, mens du befinder dig ude i de fremtidige situationer.


Copyright Ole Vadum Dahl, 2003