« Tjek dine mål | Forsiden | Hvad er life coaching? »

Hvad er coaching generelt betragtet?

Coaching-begrebet vinder stærkt frem i næsten alle tænkelige sammenhænge i disse år. Som branche er der nogle som mener, at det er verdens hurtigst voksende.
Men hvad er coaching egentlig?

Hvad er coaching?

Det engelske ord coaching betyder på dansk træning. En coach er altså en træner. Udtrykket stammer oprindeligt fra sportsverdenen, hvor man i de engelsktalende lande kalder en sportstræner for en coach.

Senere er udtrykket coaching også begyndt at blive brugt som en betegnelse for en bestemt ikke-autoritær ledelsesstil indenfor erhvervslivet. Når man her taler om at coache sine medarbejdere refererer man som oftest til en måde at lede på, hvor medarbejderne i stedet for at få instruktioner og ordrer fra en autoritær leder, bliver motiveret og inspireret til selv at tage initiativ og finde egne løsninger på arbejdsopgaver og jobmæssige udfordringer.

Coaching-filosofien tager udgangspunkt i, at medarbejderne har et ekstra potentiale, som de normalt ikke får lejlighed til at bruge i deres arbejdsliv, og at anvendelsen af disse ekstra ressourcer både kan gøre arbejdet udviklende og mere tilfredsstillende for medarbejderen, samtidigt med at de forøger produktiviteten for virksomheden. At coache vil altså her sige, at man udvikler medarbejderens evner, færdigheder og uudnyttede potentiale gennem en bestemt spørge- og feedback-metode.

Og tankegangen går yderligere ud på, at medarbejdere, som bliver trænet, dvs. coachet i at finde deres egne svar og løsninger, bliver mere kreative, tilfredse og tager mere medansvar for de arbejdsprocesser og projekter, som de er involverede i.

uddrag fra indledningen til "Coaching og kunsten at leve", af Ole Vadum Dahl, Borgen 2006.