« Hvad er ID LifeCoaching? | Forsiden | Om at være privat eller personlig i coaching »

Hvad er forskellen på coaching og psykoterapi?

Jeg bliver ofte spurgt, hvad forskellen er mellem coaching og psykoterapi. Især når vi taler om life coaching og terapi, kan det være svært at skelne, hvor grænsen går.

I og med at jeg både er uddannelsesleder for en 2-årig coach uddannelse og en 4-årig psykoterapeut uddannelse, har jeg så at sige hele tiden spørgsmålet inde på livet.

Mange mennesker er forvirrede omkring, hvad der er hvad, og hvor grænsen mellem det ene og det andet går.
Men der er faktisk nogle relativt klare kriterier for, hvornår der er tale om coaching, og hvornår det der praktiseres, er psykoterapi.

Coaching er en værktøjskasse til personlig udvikling, som primært henvender sig til mennesker, der har det fint og er velfungerende i forvejen. Når vi bliver coachet, handler det om at fremelske vores latente ressourcer og udfolde nye kompetencer på forskellige områder.

Life coaching er den bredeste form for coaching og tilstræber at udvikle både vores mentale,følelsesmæssige, praktiske og i nogle tilfælde også spirituelle færdigheder i livet.

Psykoterapi henvender sig der imod primært til mennesker, der har det svært, som er inde i en personlig krise, eller som har problemer med afhængighed, misbrug etc.

Psykoterapi handler altså om at hele sår på sjælen, takle chok, traumer, angst, sværere eksistentielle kriser etc. og om at komme ud af livsødelæggende misbrugs- og afhængighedsproblemer.

Nogle mennesker bruger dog også psykoterapi som en slags selvudviklings-terapi, men meget tyder på, at denne type arbejde fremefter i højere grad vil blive overtaget af life coaches med en mere dybtgående uddannelse bag sig.

Hvis du har lyst til at vide mere om, hvad det er for en psykoterapeutisk uddannelse, jeg er uddannelsesleder for, holder jeg af og til informationsmøder både i Jylland og på sjælland.

Klik her, hvis du vil se, hvornår næste informationsmøde om ID Psykoterapeut Uddannelsen afholdes i hhv. Jylland og på Sjælland.

Forud for de næste holdopstarter på Psykoterapeutuddannelsen afholder vi informationsmøder i begge landsdele.


, .