« Hvad er coaching generelt betragtet? | Forsiden | At give til andre »

Hvad er life coaching?

I de senere år har coaching-tankegangen bredt sig til mange andre livsområder end sport og erhvervsliv. Ordet coaching bliver i dag brugt som en betegnelse for at udvikle menneskelige potentialer på mange flere fronter. OG her er det, at begrebet "life coaching" kommer ind.

Life coaching er netop en betegnelse for coaching, som ikke kun handler om arbejdslivet, men som går et skridt dybere og inddrager hele livet. I life coaching hjælper vi mennesker med at finde indre svar, at opdage nye muligheder og udvikle glemte ressourcer både i det professionelle og private liv.

"Coaching og kunsten at leve", Borgen 2006 handler ikke kun om coaching men om life coaching. I de 10 informationsmættede kapitler tager Ole Vadum Dahl fat i mange forskellige aspekter af livet. Læseren får et særdeles godt indblik i, hvordan vi kan coache, dvs. træne os selv og hinanden til at finde ind til og fremelske netop de latente potentialer og uudnyttede ressourcer, som kan give os endnu mere indflydelse på vores tilværelse.

Og Ole Vadum Dahl tager betegnelsen "life"-coaching mere bogstaveligt end de fleste andre life coaches. I stedet for at life coaching bare betyder coaching på flere livsområder end blot arbejdslivet, mener han, at life coaching selvfølgelig skal omfatte de eksistentielle aspekter af livet, som jo netop er at forholde sig til selve meningen med livet og vores inderste oplevelse af liv og identitet.