« Hvad er forskellen på coaching og psykoterapi? | Forsiden | Coaching og personlig feedback »

Om at være privat eller personlig i coaching

af Ole Vadum Dahl

Når vi praktiserer coaching, er det vigtigt både at have etikken i orden og samtidigt at kunne have et personligt og professionelt forhold til vores coaching klienter.

Derfor er det vigtigt at kunne skelne mellem, hvad der er privat og klienten uvedkommende på den ene side, og hvad der er en personlig og ligeværdig kontakt på den anden.

Coaching er karakteriseret ved, at coachen indgår ligeværdigt og personligt i coaching-processen.

Men en etisk coach sammenblander ikke sine personlige interesser og private forhold med sit virke som professionel coach.

På den ene side skelner vi altså mellem at være privatpersoner, og på den anden side at være personlige i den professionelle kontakt med vores coaching-klienter.

ID Academy arbejder vi allerede fra 1. år af den 2-årige coachuddannelse med relationen mellem coach og klient.

Forskellen mellem at være privat eller personlig er, at det private handler om coachens egne interesser og forhold, som er klienten uvedkommende, mens det personlige udelukkende går på at være åben og ærlig i forhold til, hvad der foregår i den aktuelle relation mellem coachen og klienten.

Afgør f.eks. hvilke af de nedenstående udtalelser, der er private, og hvilke der er personlige:

1. Det kender jeg godt. Sådan er min chef også.

2. Jeg er imponeret over, hvor modigt du kaster dig ud i nye og ukendte situationer i dit liv.

3. Kunne du betale dit coaching-forløb forud? Jeg er lidt klemt hvad angår min likviditet for tiden.

4. Jeg er usikker på, hvor meget tillid du egentlig har til mig som coach.

5. Det kunne min kone også godt trænge til at lære noget om.

6. Det glæder mig at se, hvor godt det går med dig.

7. Jeg kan da godt forstå, at du har problemer med at holde det modsatte køn fra døren. Jeg tænder også helt vildt på dig.

8. Jeg tager hatten af for, hvor meget du har udviklet dig gennem vores coaching-forløb.

9. Når nu du taler om dine planer om at indrette dit hus på en mere eksklusiv måde, kommer jeg i tanke om, at jeg da har et par Arne Jakobsen-stole, som jeg godt vil sælge for en rimelig pris.

10. Når du gentagne gange kommer for sent eller glemmer vores coaching-aftaler, er jeg tilbøjelig til at opfatte det som manglende engagement fra din side, og så mister jeg motivationen til at arbejde sammen med dig.

Læg mærke til, at udtalelserne med de ulige numre sammenblander private følelser, interesser og forhold med den professionelle relation. Udtalelserne er klienten uvedkommende og er malplacerede i situationen.

Udtalelserne ud for de lige numre er til gengæld personlige uden at blande coachens egne interesser eller forhold ind i coachingen. Det er ok at være personlig omkring det, der foregår mellem coachen og klienten, så længe det udelukkende drejer sig om indholdet af coaching-forløbet og selve relationen mellem coach og klient.