« Hvorfor ikke hvorfor-spørgsmål i Coaching? | Forsiden | Hvad er coaching generelt betragtet? »

Tjek dine mål

Du kan sagtens coache dig selv i at blive bedre til at opstille konkrete mål og til at nå dem.
Her er en enkel tjekliste, som du kan bruge til at coache dig selv.

Positivt-listen


P: Positivt formuleret.

Et mål bliver både klarere og lettere at nå, når vi har en positiv forestilling om det.

Så tjek om dit mål først og fremmest handler om at undgå noget, eller om det er noget positivt, som du virkelig ønsker at opnå.


O: Overkommeligt.

Et mål skal virke overkommeligt for os at opnå.
Ofte opgiver vi at realisere en drøm eller et mål, fordi det virker uoverkommeligt eller urealistisk.

Så på en skala fra 1 til 10, hvor overkommeligt virker dit mål på dig?
Hvis ikke det virker helt overkommeligt, hvad er det så for konkrete aspekter af målet eller vejen frem mod det, som virker svære eller uoverskuelige?
Hvad er dine eventuelle delmål?


S: Specifikt.

Et ønske eller mål må være specifikt for at vi i det hele taget kan gøre noget konkret for at nå det.

Er dit mål så konkret, at du både kan se, høre og mærke det?
Hvis der fandtes et servicefirma i universet, som kunne levere opfyldelsen af alle vores drømme, hvis blot vi indsendte en tilstrækkeligt specifik ordre, ville du så være så præcis omkring dit mål, at du var sikker på at få leveret den rigtige vare?


I: Involverende.

Et mål må være involverende.
Uanset hvor positive, overkommelige og konkrete vores mål måtte være, må de også ligge indenfor rammerne af, hvad vi selv har indflydelse på, og derfor kan tage ansvaret for. De færreste ting kommer som bekendt dumpende ned fra himlen, uden at vi selv gør noget for det.

Så hvem skal sørge for, at dit mål bliver nået?
Hvilke konkrete trin har du selv tænkt dig at tage for at nå dit mål?


T: Tids- og stedsbestemt.

Der er mange fordele ved at have gjort sig nogle tanker om, hvor og hvornår vi gerne vil have de ting, vi ønsker os.
Dels vil det virke langt mere realistisk og opnåeligt for os, hvis vi sætter en realistisk tidsramme omkring opfyldelsen af drømmen, og dels bliver mål som regel mere harmoniske i forhold til omgivelserne, når vi har gjort os klart, hvor vi ønsker dem opfyldt.

Så helt præcist hvor og hvornår forestiller du dig, at dit mål skal være nået?


I: Indefra kommende.

Et mål må være i overensstemmelse med, hvem vi er, og hvem vi gerne vil være. Hvis vi forsøger at opnå et eller andet, fordi vores forældre, samfundet, kæresten eller andre gerne vil have os til det, uden hensyntagen til, at det ikke også kommer inde fra os selv, vil det både knibe med motivationen og med etikken i det.

Så på en skala fra 1 til 10, hvor meget kommer målet indefra, og hvor meget er dit mål eventuelt baseret på andres ønsker eller forventninger?


V: Vigtigt.

Målet må være vigtigt for os at forfølge og opnå. Kun når noget er vigtigt for os enten at opnå eller at undgå, har vi den fornødne motivation til at "få fingeren ud".

Så på en skala fra 1 til 10, hvor vigtigt er det for dig at nå dit mål?


T: Troværdigt.

Jo mere vi tror på os selv og vores muligheder, jo større er chancen også for, at vi når vores mål. Troen på, at vi kan nå målet, at vi fortjener det osv. er afgørende for resultatet.

Så på en skala fra 1 til 10, hvor meget tror du på, at det kan lade sig gøre at nå dit mål?


I "Coaching og kunsten at leve" af Ole Vadum Dahl, Borgen 2006 finder du to kapitler om målsætning og kunsten at realisere sine drømme. Kapitel 2 giver dig en masse ideer til, hvordan du bliver endnu bedre til at skabe den fremtid, du drømmer om. Og kapitel 7 giver dig et kraftfuldt coaching-værktøj, hvis du som coach gerne vil hjælpe andre med at virkeliggøre deres drømme og mål.