« At give til andre | Forsiden | Lone Ammundsen anmelder Coaching og kunsten at leve »

Føler du dig som en fiasko eller som en succes?

For at udfolde vores potentiale indenfor et bestemt område, må vi have os selv med i det. Hvis ikke vi kan identificere os med et bestemt talent, kan det være svært at udvikle det. Men hvad skal der egentlig til?

Mange af de store mennesker vi kender til fra historien, følte sig som fiaskoer, selv om de for både deres samtid og eftertiden var og er blevet til ikoner for succes, og selv om de har ydet helt specielle bidrag til menneskeheden. Gøthe for eksempel ville have været maler, men havde tilsyneladende ikke talentet, og følte sig derfor efter sigende som en fiasko.

Men hvad havde litteraturen ikke manglet, hvis Gøthe ikke havde fundet sit talent i skrivningen.

De fleste af os vil nok af og til føle, at vi ikke slår til, men hvis vi undersøger det nærmere, vil vi i de fleste tilfælde måtte erkende, at vi faktisk er relativt gode til mange af de ting, som vi kan lide at lave, eller som giver os en oplevelse af mening eller formål.

Og er vi ikke allerede gode til det, vi finder fornøjeligt og meningsfuldt, kan vi relativt nemt opøve færdigheder i det.

Mange mennesker føler sig også som fiaskoer indenfor en karriere eller et studium, som de dybest set ikke har lyst til at være i, måske fordi det aldrig har været deres egen ambition eller velovervejede valg at gøre det, de gør. Jeg har mødt mange mennesker, som valgte studie, job eller karriere, fordi omgivelserne tilsyneladende forventede det af dem.

Så hvis du vil føle dig som en succes, må du først og fremmest vælge nogle aktiviteter, som både er lystbetonede og meningsfyldte for dig.

Dernæst må du ærligt erkende overfor dig selv, om du har et tilstrækkeligt talent indenfor området. - Og inden du konkluderer, at du mangler evnerne og færdighederne, skal du selvfølgelig også være realistisk omkring det faktum, at enhver disciplin kræver, at vi studerer, træner og praktiserer, før vi kan opnå et vist niveau.

Min påstand er, at vi alle har enestående talenter på et eller flere områder, og at vi kan opnå stor livskvalitet og succes indenfor de områder, vi trives med, og som er på linie med vores grundlæggende potentiale.

Så hvad elsker du at foretage dig?

Hvad er dine helt specielle talenter?

Hvis du har konkluderet, at du mangler talentet i forhold til noget, du godt kan lide at lave, hvor realistisk er din vurdering så?

Hvor meget har du trænet, øvet eller studeret?

I hvilket omfang er det tilstrækkeligt til, at du vil kunne blive god til det?

Er du villig til at investere den nødvendige tid, energi eller andre ressourcer for at udvikle det nødvendige talent?

I hvilket omfang er du tilbøjelig til at sammenligne dig selv med andre, i stedet for at vurdere din egen udvikling?


Du kan læse meget mere om forholdet til os selv og vores muligheder for at udfolde vores potentiale i Ole Vadum Dahls bog "Coaching og kunsten at leve", Borgens forlag 2006.