« Signe Ryge Petersen anmelder "Coaching og kunsten at leve" | Forsiden | ID-spiralen, de 7 niveauer i ID Holdnings-coaching »

ID Oktanten, et kraftfuldt målsætningsværktøj i coaching

Oktanten

af Ole Vadum Dahl

I ID LifeCoaching bruger vi et coaching-værktøj, som vi kalder for "oktanten.

En oktant er et gammeldags navigationsinstrument, som søfolk i århundreder har anvendt til at finde vej på havene. Ud fra solens og stjernernes position kan man med en oktant finde ud af, hvor man befinder sig og dermed i kombination med et søkort afstikke sin kurs.

Så oktanten er et godt symbol for den proces, vi går igennem, når vi forsøger at finde ny retning enten i vores private liv, eller når vi som coaches gerne vil hjælpe en klient med at realisere sine drømme og nå sine mål.

Samtidigt er oktanten, som navnet indikerer inddelt i 8 vinkler. Og det samme er ID-oktanten.
De 8 vinkler på ID-oktanten indeholder hver et HV-spørgsmål, som vi kan bruge i vores coaching.

De 8 spørgsmål er:

• Hvad
• Hvor
• Hvornår
• Hvor meget
• Hvordan
• Hvilke
• Hvorfor og
• Hvem


Læg mærke til, at de forskellige HV-ord hver især giver en forskellig vinkel, når vi stiller spørgsmål ud fra dem.

• Hvad - fokuserer opmærksomheden på noget bestemt
• Hvor- sætter tingene ind i en sammenhæng
• Hvornår - sætter tid på eller skaber en tidsramme
• Hvor meget - undersøger omfanget
• Hvordan - spørger efter processen, dvs. hvordan noget udvikler sig fra et sted til et andet
• Hvilke - opstiller forskellige muligheder og konsekvenser
• Hvorfor - undersøger vores bevæggrunde
• Hvem - identificerer personer og personlighedssider

I min bog Coaching og kunsten at leve gennemgår jeg oktanten mere dybtgående, så du vil få inspiration til, hvordan oktanten kan bruges til at coache andre.
Her får du en kort introduktion:

Sådan coacher du med oktanten

Bemærk, at oktanten ikke er en lineær model, dvs. et redskab som du nødvendigvis bruger trin for trin. Det fleksible ved modellen er, at vi har alle 8 vinkler til stede på samme tid og dermed kan springe fra spørgsmål til spørgsmål, efterhånden som vi får brug for at vinkle vores coaching anderledes.

Nogle mennesker har måske brug for at få specielt meget opmærksomhed omkring hvad de gerne vil, og hvordan de vil nå derhen, mens andre måske skal gås på klingen omkring deres motivation Hvorfor, eller i forhold til hvilken side af dem Hvem, som forsøger at nå et bestemt mål.

Albert Einstein har engang sagt: "Man kan ikke løse et problem med den samme tankegang, som oprindeligt skabte problemet".

Og hvis vi coacher ud fra alle oktantens 8 vinkler, skulle der være en god chance for, at vi kommer omkring et par vinkler, som normalt ikke er en del af vores tankegang. Prøv eventuelt modellen af, og tjek selv ud, om det også er din oplevelse.

En anden meget vigtig ting ved den måde, vi bruger ID-oktanten på i coaching, er at vi som ID LifeCoaches først stiller os selv HV-spørgsmålene, før vi spørger klienten om noget. I stedet for at coache en klient ud fra bestemte standard-spørgsmål, bruger vi oktantens spørgsmål til at generere mange flere gode og relevante spørgsmål, sådan som vi selv naturligt vil formulere dem.

ID-Oktantens 8 vinkler på målsætning kan hjælpe os med at skærpe interessen og en positiv nysgerrighed overfor klienten i en coaching session, så vi stiller spørgsmål på en måde, som er naturlig for os som coaches, og som ikke bærer præg af at være et interview ud fra et forud tilrettelagt skema. Vi sætter nærvær, engagement og en god relation i højsædet, når vi coacher. Og når vi som coaches har lejlighed til selv at generere vores spørgsmål, bliver coaching-situationen mere personlig og afslappet.

I Coaching og kunsten at leve giver jeg masser af eksempler på, hvilke spørgsmål oktanten ville kunne sætte i gang.

Gå tilbage til forsiden af CoachingKanalen ved at klikke her.

Læs også om den 2-årige ID Coachuddannelse her.