« ID Oktanten, et kraftfuldt målsætningsværktøj i coaching | Forsiden

ID-spiralen, de 7 niveauer i ID Holdnings-coaching

af Ole Vadum Dahl

ID LifeCoaching arbejder med en model for personlig udvikling, som jeg kalder for "ID-spiralen.

Modellen beskriver 7 aspekter eller niveauer af psyken og af livet, som kan være ganske nyttig at tage udgangspunkt i, når vi coacher. Det gælder ikke mindst, når vi arbejder med holdnings-coaching.

Det drejer sig om vores:

1. Adfærd,
Dvs. reaktioner, handlemønstre, verbale og nonverbale udtryk.

2. . Sindsprocesser,
dvs. de tanker, følelser, behov, holdninger og overbevisninger, som vores adfærd er motiveret af.

3. Roller og relationer,
Dvs. vores selvbillede, vores sociale maske og den rolle vi tildeler os selv og andre.

4. Erfaringer og erindringer,
Dvs. de positive og negative erfaringer, som vores roller og relationer, vores sindsprocesser og adfærd udspringer af.

5. Eksistentielle temaer,
dvs. vores forhold til livet generelt,

6. Potentialer og livsformål,
Dvs. de iboende ressourcer og eventuelle oplevelse af et personligt kald, som vi kommer til verden med, og som kan udfoldes og udvikles gennem livet.

7. Spiritualitet,
dvs. vores forhold til det, som er større end os selv som individer.

Da de ovenstående 7 punkter er almene aspekter af ethvert menneskes liv, kan vi selvsagt have overbevisninger om dem alle 7.

Som coadch kan du altså bruge de 7 niveauer som en ramme eller tjekliste til at undersøge, hvad en klient tror om sig selv og verden.

Hvad skal en klient eksempelvis tro om:

• Sin adfærd,
• Sine tanker, følelser og behov,
• Sin egen og andres rolle,
• Sin fortids betydning,
• Sit liv og meningen med det generelt,
• Sit potentiale og personlige kald, og
• Sit forhold til Gud, universet etc.,

For at kunne blokere sig selv og sin livsudfoldelse?

Ved som coach at stille disse spørgsmål til dig selv kan du få ideer til hvilke bevidstgørende spørgsmål du kan stille klienten.
Denne type spørgsmål er også medvirkende til, at vi som coaches kommer tættere på problemets kerne og dermed på en løsning.

Det er ikke nogen sag at lære et større arsenal af coaching-teknikker. Det kan du i princippet lære via et par gode coaching-bøger.

Men hvis du vil kunne finde hoved og hale i det, dine coaching-klienter tumler med i deres liv og bringer på banen i en coaching session, må du være rigtig god til at navigere i klientens mentale og følelsesmæssige kaos. -
Og kan du ikke orientere dig i eller endsige høre, hvad det er for overbevisninger, som skaber indre blokeringer for en coaching-klient, vil du ikke være til nogen større hjælp for klienten.

Det er derfor, at jeg på min 2-årige coachuddannelse sørger for at de coach-studerende bliver grundigt trænet i både at kunne genkende et andet menneskes indre barrierer i form af begrænsende holdninger og overbevisninger, og i at kunne hjælpe med at opløse dem.

Henry Ford har en gang sagt: "Om du tror du kan, eler om du tror du ikke kan, - i begge tilfælde har du ganske sikkert ret".
Og det er en sandhed, som jeg i mine mere end 25 år som professionel coach og terapeut har måttet sande utallige gange.

Det er her, at ID-spiralens 7 niveauer kan være en rigtig god hjælp til først at orientere sig som coach.

Herefter skal vi selvfølgelig kunne stille nogle rigtig gode coachende spørgsmål, som så at sige "tager luften ud af" klientens livshæmmende overbevisninger.

Hvis du har lyst til at vide meget mere om, hvordan du kan hjælpe dig selv og andre med at opløse selvbegrænsende indre barrierer, kan du finde hele to kapitler om holdnings-coaching i Coaching og kunsten at leve.

Klik her, hvis du vil tilbage til forsiden af CoachingKanalen.