Forsiden

Begær

"Vi kan aldrig få nok af det, vi i virkeligheden ikke har brug for."

ukendt kilde

Forvirring

"Forvirring er at være bevidst om mere på en gang, end man kan holde styr på. Så hvis du er forvirret, ved du meget. Du skal blot tænke på færre ting ad gangen."

Ole Vadum Dahl

Intelligens

"Nogen former for intelligens forekommer mig at være mere intelligente end andre. Den klogeste må være den, der har evnen til at vurdere, hvad der er vigtigst i livet."

Ole Vadum Dahl

Konsekvenser

"Kvaliteten af din aktuelle livssituation er en direkte konsekvens af dine tidligere valg."

ukendt kilde

Spådomskunst

"Den bedste måde at forudsige fremtiden på, er at skabe den selv."

ukendt kilde

Vrede

"Vrede er egoets forsøg på at kompensere for den manglende kontakt til oplevelsen af sjælens kraft."

Ole Vadum Dahl

Kritik

"At være kritisk overfor andre har den tilsyneladende fordel, at jo flere fejl man kan finde hos dem, jo mindre omfattende og påtrængende synes ens egne mangler at være."

Ole Vadum Dahl

Selvbedrag

"Enhver sandhed kan blive til en løgn, hvis vi bruger den til at fastholde et bestemt billede af os selv."

Ole Vadum Dahl

Hovmod

"Den største hindring for fortsat at udvikle os og at erkende tilværelsens uendelige skønhed og mystik er at tro, at vi allerede ved."

Ole Vadum dahl

Visdom

"Visdom er at kunne træffe praktiske valg i tilværelsen ud fra livets erfaring, hjertets værdier og sjælens uforbeholdne erkendelse af det, som nu engang er."

Ole Vadum Dahl

Overbevisninger

"Om du tror du kan, eller om du tror du ikke kan, - i begge tilfælde har du ganske sikkert ret."

Henry Ford

Klogskab

"Livet skal forstås baglæns men leves forlæns."

Søren Kierkegaard

Tilgivelse

"Tilgivelse er ikke at glemme det, der er sket. Tilgivelse er at slippe bindingen til det der skete og den, der forurettede en, og give sin fulde energi og opmærksomhed til at leve livet helt igen."

Ole Vadum Dahl

Skæbne

"Når det kommer til spørgsmålet om vores personlige frihed i livet i forhold til vores skæbne, er der næsten frit valg på alle hylder, hvad vore handlinger angår. Men når det kommer til konsekvensen af hvad vi gør, så har vi selv lagt op til vores egen ufravigelige skæbne."

Ole Vadum Dahl

Håb

"At håbe er på samme tid at forestille sig, at noget vil lykkes og ikke lykkes. Når vi håber, kommer vi nemt til både at skabe det, vi længes efter, og det vi frygter.
Bedre er det at ønske os noget fra hjertet, gøre hvad vi selv kan gøre for at få det til at gå i opfyldelse, og så i øvrigt sige "Din vilje ske" for resten af pengene."

Ole Vadum Dahl

Livsappetit

"Hvis livet hælder en appelsin ned i din turban, så pres den og gør livet mere juicy."

Ole Vadum Dahl

Bekymringer

"Bekymringer er de problemer, vi har planlagt, men som dog sjældent bliver til noget."

Mark Twain

Mod

"At være modig er ikke at være frygtløs. At være modig er netop at frygte noget og gøre det alligevel. Så hvis du er bange for at gøre noget, som føles sandt at gøre, betyder det ikke nødvendigvis, at du skal lade være, men at du er modig, hvis du gør det."

Ole Vadum Dahl

Livsmod

"At vove er at miste fodfæstet for en stund. Ikke at vove er at miste livet."

Søren Kierkegaard

Åbenhed

"Den som ikke længere kan undres, er så godt som død"

Albert Einstein

Problemer

"Livet er ikke et problem, som skal løses. Livet er et mysterium, som skal leves."

Bhagwan Shree Rajneesh

Spejling

"Dit forhold til andre er dit forhold til dig selv, og dit forhold til dig selv, er dit forhold til andre".

Richard Moss

Påvirkning

"Du er gennemsnittet af de fem mennesker, du tilbringer mest tid sammen med".

Jim Rohn

Stilstand

"Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået".

Jack Canfield

Engagement

"Du kan ikke hyre andre til at lave dine daglige armbøjninger".

Jim Rohn