Forsiden

Hvad er en ID Life Coach, og hvad kan sådan en hjælpe dig med?

Afhængigt af, hvor meget uddannelse en coach har, vil han eller hun selvsagt kunne være til større eller mindre gavn for dig i en personlig udviklingsproces. Meget coaching er desværre meget overfladisk, fordi coachen ikke har nogen egentlig coachuddannelsebag sig, men sådan behøver det ikke at være.

F.eks. har en ID Life Coach en minimum 2-årig uddannelse i coaching bag sig, som indebærer masser af faglig træning, supervision og egen personlig udvikling.

Læs mere om, hvad en ID life coach er, ved at klikke her.

Hvad er life coaching?

I de senere år har coaching-tankegangen bredt sig til mange andre livsområder end sport og erhvervsliv. Ordet coaching bliver i dag brugt som en betegnelse for at udvikle menneskelige potentialer på mange flere fronter. OG her er det, at begrebet "life coaching" kommer ind.

Læs mere af "Hvad er life coaching?" »

Hvad er coaching generelt betragtet?

Coaching-begrebet vinder stærkt frem i næsten alle tænkelige sammenhænge i disse år. Som branche er der nogle som mener, at det er verdens hurtigst voksende.
Men hvad er coaching egentlig?

Læs mere af "Hvad er coaching generelt betragtet?" »

Hvad er forskellen på coaching og psykoterapi?

Jeg bliver ofte spurgt, hvad forskellen er mellem coaching og psykoterapi. Især når vi taler om life coaching og terapi, kan det være svært at skelne, hvor grænsen går.

I og med at jeg både er uddannelsesleder for en 2-årig coach uddannelse og en 4-årig psykoterapeut uddannelse, har jeg så at sige hele tiden spørgsmålet inde på livet.

Mange mennesker er forvirrede omkring, hvad der er hvad, og hvor grænsen mellem det ene og det andet går.
Men der er faktisk nogle relativt klare kriterier for, hvornår der er tale om coaching, og hvornår det der praktiseres, er psykoterapi.

Læs mere af "Hvad er forskellen på coaching og psykoterapi?" »

Hvad er ID LifeCoaching?

ID Life Coaching er en unik retning indenfor life coaching, hvor man har en speciel fokus på, hvilken betydning, vores selvfølelse og dybere oplevelse af identitet har for både vores livskvalitet generelt og for vores personlige og spirituelle udvikling i særdeleshed.

Læs mere af "Hvad er ID LifeCoaching?" »