Forsiden

Hvorfor ikke hvorfor-spørgsmål i Coaching?

Coaching går primært ud på at stille gode spørgsmål og give en konstruktiv feedback, som hjælper mennesker med at få det bedste frem i sig selv og få udfoldet deres uudnyttede potentialer.

I nogle situationer er hvorfor-spørgsmål ikke særlig hensigtsmæssige til det. - Hvorfor mon ikke?

Hvorfor ikke hvorfor-spørgsmål i coaching?

I nogle situationer er vi nødt til at korrigere decideret destruktiv eller fejlagtig adfærd i en coaching session.

Kunsten er her at kunne ændre en fejltagelse eller et vildspor på en måde, som både vedligeholder en god relation mellem coach og klient, og som samtidigt sætter klienten tilbage på sporet med selvtilliden intakt og med ny forståelse.

Hvorfor-spørgsmål vil ofte blive fortolket som kritiske eller bebrejdende og vil derfor appellere til selvforsvar og rationalisering. Det gælder både i arbejdssituationer mellem en leder og en medarbejder, og i coaching.

Eller også fremkalder de en analyse eller vurdering, som ikke nødvendigvis er befordrende i coaching processen.

Eksempler:

Hvorfor har du ikke lukket computeren ordentligt ned?

Hvorfor planlægger du ikke din tid, så du kan nå det, du skal?

Hvorfor har du ikke ringet til kunden endnu?


Endnu værre bliver det, hvis hvorfor-spørgsmålene går på indre processer som tanker og følelser eller sansninger.

Eksempler:

Hvorfor har du ikke tænkt på at rydde op på lageret?

Hvorfor føler du dig frustreret over dine nye arbejdsopgaver?

Hvorfor har du ikke lagt mærke til, at dit medlemskab skulle fornys?


Opgave
Fra kritik til Coaching

Omformuler nu de ovenstående hvorfor-spørgsmål til coachende feedback eller spørgsmål.

Det kan være en hjælp at stille dig selv nogle coachende spørgsmål først.
F.eks.:

Hvad er formålet med din coaching? Hvad skulle den gerne føre til?

Hvordan får jeg bedst muligt min coaching klient eller medarbejder til at modtage coachingen konstruktivt og til derefter at forøge sin bevidsthed og tage ansvar?

Overvej om det vil være en fordel, at din feedback og dine spørgsmål starter bredt og generelt, for efterhånden at blive mere og mere detaljerede og konkrete, eller om det vil være en fordel at være meget konkret fra starten.

Du kan læse meget mere om at stille coachende spørgsmål på en konstruktiv og virkningsfuld måde i Ole Vadum Dahls bog Coaching og kunsten at leve, Borgen 2006

Gå tilbage til forsiden af CoachingKanalen ved at klikke her.