Forsiden

ID-spiralen, de 7 niveauer i ID Holdnings-coaching

af Ole Vadum Dahl

ID LifeCoaching arbejder med en model for personlig udvikling, som jeg kalder for "ID-spiralen.

Modellen beskriver 7 aspekter eller niveauer af psyken og af livet, som kan være ganske nyttig at tage udgangspunkt i, når vi coacher. Det gælder ikke mindst, når vi arbejder med holdnings-coaching.

Det drejer sig om vores:

1. Adfærd,
Dvs. reaktioner, handlemønstre, verbale og nonverbale udtryk.

2. . Sindsprocesser,
dvs. de tanker, følelser, behov, holdninger og overbevisninger, som vores adfærd er motiveret af.

3. Roller og relationer,
Dvs. vores selvbillede, vores sociale maske og den rolle vi tildeler os selv og andre.

4. Erfaringer og erindringer,
Dvs. de positive og negative erfaringer, som vores roller og relationer, vores sindsprocesser og adfærd udspringer af.

5. Eksistentielle temaer,
dvs. vores forhold til livet generelt,

6. Potentialer og livsformål,
Dvs. de iboende ressourcer og eventuelle oplevelse af et personligt kald, som vi kommer til verden med, og som kan udfoldes og udvikles gennem livet.

7. Spiritualitet,
dvs. vores forhold til det, som er større end os selv som individer.

Da de ovenstående 7 punkter er almene aspekter af ethvert menneskes liv, kan vi selvsagt have overbevisninger om dem alle 7.

Som coadch kan du altså bruge de 7 niveauer som en ramme eller tjekliste til at undersøge, hvad en klient tror om sig selv og verden.

Læs mere af "ID-spiralen, de 7 niveauer i ID Holdnings-coaching" »